Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nestleder i Norges Bondelag Kristin Ianssen

Er intensiveringen i mjølkeproduksjonen bærekraftig?

Paneldebatt 19. mars 2015 i Wergelandssalen i Litteraturhuset i Oslo. Dette er et fellesarrangement i regi av NMBU, NILF, Tine, Geno, Felleskjøpet, NFK og Nortura. Meld deg på nå, det er begrenset deltagerantall.

Arrangementet krever kun påmelding og er gratis inklusiv lunsj. Du finner fullstendig program og kan melde deg på hos Felleskjøpet her. Påmeldingsfrist 12. mars.

Konsekvenser av intensivert mjølkeproduksjon

I prosjektet «Strategier i mjølk- og kjøttproduksjonen på storfe» er det studert konsekvenser av fortsatt økning i mjølkeytelsen / ku, dette vil bli diskutert.

  1. Økt forbruk av kraftfôr, og følgelig økt arealbehov til korndyrking

  2. Sterk økning i importbehov av proteinkraftfôr (soya) og mindre behov for areal til grovfôrdyrking med totaleffekt: Betydelig økt avhengighet av jordbruksarealer på andre kontinenter for nasjonal matproduksjon
  3. Redusert evne til å øke mjølkeproduksjonen i takt med befolkningsøkningen på en bærekraftig måte
  4. Vesentlig mindre kjøtt fra mjølkekupopulasjonen, og betydelig økt importbehov av storfekjøtt hvis ikke antall ammekyr øker raskt
  5. Negative miljøeffekter

Program og påmelding her.


Til toppen