Gå til Tekst
Gå til Tekst
Endring i pris på NRF-sæd

Endring i pris på NRF-sæd

Styret har vedtatt å redusere prisen på NRF-sæd med kr 15,- på alle kategorier (med unntak av kjønnsseparert sæd) med virkning fra 1. april 2017.

De nye prisene vil stemme overens med budsjettert sædpris for 2017.

 

Hovedårsaken til at gjennomsnittlig sædpris har ligget over budsjettert sædpris er at vi har hatt mange gode okser med høye avlsverdier.


Fra 1.april vil også ny sædpris på Viking Rød være kr. 355,-.

Endringer etter trykking av siste oksekatalog

Endringene fra 1. april er ikke oppdatert i siste oksekatalog. Dette gjelder pris på NRF-sæd, Viking Rød-sæd og frist for forhåndsbestilte doser. 

 

Neste frist for forhåndsbestilling av sæd er 12. mai, ikke 30 juni som det står i oksekatalogen idag. 


Til toppen