Gå til Tekst
Gå til Tekst
Endring i medlemskontingenten

Endring i medlemskontingenten

Fra 1. oktober 2015 økes Genos medlemskontingent fra kr 1000,- til kr 1250,- + mva.

Medlemskontingenten i Geno består av tre deler, medlemskontingent, et årsabonnement av Buskap og en serviceavgift. Serviceavgiften er momsbelagt. Grunnen til oppdelingen er at Geno er lovpålagt å spesifisere merverdiavgift der det er forskjellige behandlingsregler som gjelder. Dette er kun en regnskapsteknisk justering som synliggjøres på fakturaen.

 

Det er som før ikke mulighet til å velge bort noen av delpostene i medlemskontingenten.

 

Postene i medlemskontingenten fordeler seg slik:

   Kr
Medlemskontingent  100,-
Buskap*  700,-
Serviceavgift*  450,- + mva
Totalsum  1362,50 inkl. mva

* Fradragsberettigede kostnader


Til toppen