Gå til Tekst
Gå til Tekst
Endring i avlsverdier for enkelte dyr

Endring i avlsverdier for enkelte dyr

Natt til 8. oktober ble det kjørt en oppdatering av avlsverdier. Noen opplevde at avlsverdiene for enkelte genotypede hunndyr endret seg noe.

Bakgrunnen for denne endringen er at det ble oppdaget unormalt høye avlsverdier på dyr genotypet etter august 2019. I tillegg kan dette også ha påvirket avlsverdiene til mødrene/døtrene av disse dyrene.

 

Dette kommer mest sannsynlig av en feil på SNP-chip (lav kvalitet på genotyperesultatet), og er nå korrigert.

 

Dyr genotypet før august 2019 er i liten grad påvirket av dette.


Til toppen