Gå til Tekst
Gå til Tekst
Embryoprosjektet vedtatt i styret

Embryoprosjektet vedtatt i styret

Under styremøte i Geno 19. oktober ble veien videre for embryoprosjektet vedtatt. Målet er å bruke embryo for å bidra til å øke avlsframgangen på NRF.

En prosjektgruppe har arbeidet med utredning av embryoprosjektet siden januar. Det er allerede rekruttert inn noen kvigekalver til Geno og flere er på gang. Målsetningen er å rekruttere kvigekalver inn til Store Ree for å produsere embryo på disse. Kvigene blir oksemødre til fremtidige eliteokser.

Hvorfor embryoproduksjon?

Beregninger viser at avlsframgangen kan øke med minst 20 prosent hvis dagens GS-regime suppleres med embryoproduksjon på de beste kvigene i landet. Økningen avhenger av hvor gode resultater vi kan oppnå i form av antall fødte oksekalver per kvige per år.

 

Genotyping av hunndyr har åpnet for muligheten for å finne kviger med høy avlsverdi i avlsarbeidet. I tradisjonell avkomsgranskning la man hovedsakelig vekt på hanndyrets avlsverdi fordi man fikk mange avkom etter en okse og bare ett avkom per kvige/ku. Genotyping gir oss nå en like sikker avlsverdi på begge kjønn og gir oss anledning til å kombinere dem målbevisst for å rekruttere nye eliteokser.

Rekruttering av kviger

Rekrutteringen av kvigekalver vil foregå på omtrent samme måte som rekruttering av seminokseemner.

 

Geno tar utgangspunkt i Kukontrollen og sender ut prøveutstyr for GS-test til produsenter som har fått en aktuell kvigekalv. 18 kviger er allerede innkjøpt til Øyer og er klare for embryoproduksjon i mars 2018. 1600 nye prøvetagninger er sendt ut for å rekruttere 10 kviger til før nyttår.

 

Prosjektet tar høyde for en gradvis økning innkjøpte kviger til 100 kviger per år.

Anlegg

Kvigene skal stå i løsdrift i ett av de tidligere venteoksefjøsene på Store Ree seminstasjon når de flyttes fra Øyer. I den forbindelse skal det etableres et eget uttaksrom for embryoproduksjon. Karantenefjøset som i dag brukes som karantene til oksene, skal også utvides med en egen kvigeavdeling.

Metode

OPU/IVF (Ovum Pick Up, In Vitro Fertilisering) vil være foretrukket produksjonsmetode, men MOET (tradisjonell skylling) vil også tas i bruk for å oppnå ønsket antall embryo.

 

Her kan du lese om de ulike metodene for produksjon av embryo

Embryooverføring

Fordi embryoproduksjon er et avlstiltak er det viktig at embryo blir overført til mottakerdyr så raskt som mulig av erfarne folk. Dette fordi fødte kalver er potensielle eliteokser som skal bidra til økt avlsfremgang og salg i Norge og utlandet.

 

Embryo kan overføres ferske, men de aller fleste vil bli fryst etter produksjon for å kunne distribueres til flere områder. Embryooverføring er et håndverk som mestres bra såfremt man får en viss mengdetrening og av den grunn vil ikke embryo bli tilgjengelig i hele landet fra første stund. Det vil i løpet av høsten og våren avklares hvilke områder som skal prioriteres. Deretter vil tilbudet utvides parallelt med økt produksjon.

 

Fødte embryokalver genotypes og de aller beste oksekalvene blir rekruttert som eliteokseemner. De oksekalvene som ikke når opp må fôres opp til slakt, mens kvigekalvene vil ha en svært høy avlsverdi og være en fantastisk god rekruttering i mottakerbesetningen.

Innkjøp og salg

Geno tilbyr kroner 15 000,- per kvigekalv og den hentes fra produsent ved 3-5 måneders alder.

 

Innkjøpte kviger eies fullt og helt av Geno og vil stå i produksjon så lenge det er avlsmessig ønskelig. Etter endt produksjon vil opprinnelig produsent få tilbud om å kjøpe kviga tilbake for 20 000, den vil da være drektig men ha en innkalvingsalder som er høyere enn normalt (opp mot 30 md.). Hvis vedkommende ikke ønsker dette, blir kviga lagt ut for salg på ordinært livdyrmarked.

 

Embryoene skal selges til produsenter og det jobbes med å lage en modell med forslag til hvordan vi avtaler og organiserer dette i felten. Geno håper på god oppslutning og entusiasme blant medlemmer slik at embryo som avlstiltak får en god start.

 

Les også artikkel om saken i Buskap 7-2017 som sendes ut fra 30. oktober.

 

Les mer om embryoprosjektet her

 

 


Til toppen