Gå til Tekst
Gå til Tekst
Eksport av NRF-genetikk til Kirgisistan

Eksport av NRF-genetikk til Kirgisistan

15. januar var Lars Kristian Bredahl (Geno Global) på et møte med en delegasjon fra Kirgisistan om samarbeid om økt eksport av NRF-sæd til Kirgisistan.

Geno Global eksporterte om lag 7000 doser av NRF-sæd til Kirgisistan i 2014/15, gjennom et samarbeid med Norwegian Forestry Association, forteller Lars Kristian Bredahl.

Gode erfaringer med NRF

Det er nå mange kyr etter denne eksporten som produserer melk i Kirgisistan og landet har hatt svært gode resultater med bruk av NRF.

 

Geno Global ønsker å fortsette det gode samarbeidet og bygge videre på salget og erfaringene som viser at NRF-genetikk kan gi et betydelig løft for melkeproduksjonen i landet.

Møte med utenriksminister fra Kirgisistan

15. januar ble det holdt et møte i Oslo med en delegasjon fra Kirgisistan, ledet av Utenriksminister Chingiz Aiderbekov. Han bekreftet stor interesse for et utvidet samarbeid.

 

Utenriksministeren understreket et ønske om å utvikle et høykvalitetslandbruk med vekt på bærekraft. Dette samsvarer godt med de verdiene som ligger bak avlsprogrammet for NRF, god helse, god fruktbarhet og god produksjon av kvalitetsmelk.

 

Tilstede på møtene var Øystein Aasaaren fra Norwegian Forestry Group, Karsten Gefle fra Norges Vel, Erik Holtedal fra Norconsult, Ole Johan Bjørnøy fra UD, Roald Nes fra Tine

 

Geno Global har gode erfaringer med samarbeid der en også jobber tett med Norsk Utenrikstjeneste og håper dette blir en ny suksesshistorie.

Melkeproduksjon i Kirgisistan

Det er om lag 700 000 melkekyr i Kirgisistan og det legges stor vekt på å bygge en bærekraftig produksjon med vekt på en frisk og fruktbar ku. De naturgitte forholdene i regionen gir også et godt grunnlag for dette.


Til toppen