Gå til Tekst
Gå til Tekst
Dyrevelferdssak i sterk konflikt med det Geno står for

Dyrevelferdssak i sterk konflikt med det Geno står for

Geno er kjent med at en av våre ansatte har mistet rettigheten til å drive husdyrproduksjon grunnet dårlig husdyrhold og manglende oppfølging av pålegg om forbedringer. Besetningen er nå hentet av Mattilsynet.

 

 

Vedkommende som har mistet rettigheten til å drive husdyrproduksjon, jobber som inseminør i Geno.

 

Adm. dir i Geno, Sverre Bjørnstad, sier saken er svært uheldig for husdyrnæringa:

- Dette er definitivt i konflikt med det Geno står for. Geno har god dyrevelferd som en av sine grunnpilarer og selv om Geno ikke er en direkte part i denne saken, ser vi meget alvorlig på saken.   Dårlig dyrehold er uakseptabelt, sier Bjørnstad.

 

Bjørnstad sier at de som arbeidsgiver ikke har vi vært formelt informert og at de kun er kjent med denne saken via media. Geno har ikke registrert klager på vedkommendes jobb som inseminør.

 

- Geno ser svært alvorlig på dyrevelferdssaken, men vi understreker at den som sak håndteres av Mattilsynet. Vi vil gjøre nødvendige oppfølginger overfor medarbeideren det gjelder. I våre etiske retningslinjer har vi dyrevelferd som et spesielt punkt med krav til høg aktsomhet blant egne ansatte, sier Bjørnstad.


Til toppen