Gå til Tekst
Gå til Tekst
Digitalt valg av årsmøteutsendinger i gang!

Digitalt valg av årsmøteutsendinger i gang!

Nå har valget startet! Frist for å stemme er 1. desember.

Alle medlemmer skal nå ha mottatt en e-post med link til side å stemme på.

 

Denne går til e-posten som er registrert på foretaket i produsentregisteret, og hvert foretak har èn stemme.

 

Er du medlem men ingen i foretaket har mottatt e-post om valg? Ta kontakt med Org.konsulent Agnete Børresen på e-post: agnete.borresen@geno.no

 

Slik gjennomfører du valget:

1. Les mottatt e-post fra Geno SA om valget (sendes ut 16. november)

2. Trykk på lenken i e-posten for å avgi din stemme

3. Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme. Her har du tre muligheter:

  • Stemme på alle årsmøteutsendingene. Da haker du av på alle
  • Stemme på bare noen av årsmøteutsendingene. Da haker du kun av på de du ønsker å stemme på. Resten blir da registrert som blanke stemmer
  • Stemme blankt på alle. Da huker du av på dette alternativet.

4. Til slutt har du mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan valget er gjennomført. Dette er frivillig.

5. Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

 

Det kommer en del påminnelser underveis i valgperioden og vi håper flest mulig går inn og stemmer!

 

Se valgkomiteens innstilling på årsmøteutsendinger her


Til toppen