Gå til Tekst
Gå til Tekst
Digitalt årsmøte 2020 igang

Digitalt årsmøte 2020 igang

Digitalt årsmøte er nå åpnet. Her er styreleder Jan Ole Mellbys orientering til årsmøtet.

Her er Styreleder Jan Ole Mellbys orientering til årsmøtet:

 

Hei alle sammen!

 

Det blir ingen styreleders tale i år, men en orientering om noen viktige hendelser det siste året fram til i dag.

 

Vi, Norge, ja nærmest hele verden er i en unntakstilstand, selv om for mange av oss går dagene nesten som normalt.

 

Men alvoret med korona-pandemien er tydelig, både Kongen og Statsministeren har talt til folket.

 

Vi matprodusenter er en viktig ressurs for landet og det er viktig at vi har lagt opp til en god smitteforebyggende adferd i vår hverdag på gården.

Samtidig er det også viktig at Geno sin virksomhet også går mest mulig normalt, for det er fortsatt viktig å få kalv i kua til rett tid. Unntakstilstanden i landet vårt kan bli langvarig og mat må vi produsere.

 

Styret har valgt å gjennomføre dette årsmøtet digitalt, noe Regjeringen for 14 dager siden åpnet opp for. Regjeringen oppfordret organisasjonene til å gjøre det digitalt og nå er også forskriften vedtatt. Alt for å minske muligheten for smittespredning.

 

Det blir naturlig nok ett litt annerledes årsmøte, men fint å få gjort det innen tidsfristen. Samtidig håper jeg vi kan møtes fysisk neste år. Konferansen vi skulle hatt sammen med Norsvin og Tyr er utsatt til neste år.

 

I fjor fikk styret en utfordring med at vår administrerende direktør gjennom 23 år, Sverre Bjørnstad, søkte og fikk jobb som regionsjef for Innovasjon Innlandet. Sverre ringte meg sent på ettermiddagen den 28. august og sa han hadde tatt det valget med å ville si opp i Geno. Det var ikke at han mistrivdes i Geno, tvert i mot, men han begynte å nærme seg en mulig pensjonsavtale, som ble inngått da han tiltrådde jobben i Geno. Sverre følte på at han hadde både arbeidslyst og kapasitet til å jobbe i mange år til. Sverre hadde 6 måneder oppsigelsestid, men styret synes det var greit at han fikk slutte til nyttår. Styret og Geno er takknemlige for den jobben Sverre har gjort for Geno og NRF. Vi ønsker han lykke til i den nye jobben.

 

Dermed måtte styret starte prosessen med å finne en ny adm. direktør. Først ble det en prat med Sverres stedfortreder og økonomileder Lars Skramstad, som sporty sa seg villig til «å vikariere» i jobben inntil ny administrerende var på plass.

 

Styret engasjerte The Assessment Company til å hjelpe seg med rekrutteringsprosessen. Det skulle lages utlysning med kravspesifikasjoner m.m. Heldigvis var det flere av søkerne som oppfylte styrets ønsker og november måned ble brukt til å snevre inn søkene. Etter finale runden, hvor 3 kandidater ble vurdert på styremøte den 27. november, ble ett enstemmig styre enige om å tilby Kristin Malonæs jobben. Hun takket ja og den 29. november skrev jeg arbeidsavtale med Kristin. Hun hadde 3 måneder oppsigelses tid der hun jobbet og kunne da begynne som ny adm. direktør i Geno 1. mars 2020.

 

Det betydde at Lars Skramstad ble ansatt som adm. direktør i 2 måneder fra  1. januar til 29. februar nå i år. Styret takker deg Lars for ditt positive bidrag og gode samarbeid. Du nå er tilbake i din vante jobb i Geno igjen.

 

Det betyr at siden sist årsmøte har styret i Geno forholdt seg til 3 forskjellige adm. direktører. Siden dette har vært en forståelse for prosessen, så har jeg fra mitt ståsted også følt at det har vært en god forståelse for prosessen. Det har vært og er mye kunnskapsformidling mellom Sverre, Lars og Kristin, for alle ønsker det beste for Geno enten det gjelder ansatt, eierne eller NRF kua. Her kan også nevnes at selv om Kristin offisielt begynte i jobben 1. mars, så brukte hun mye av tiden før den datoen til å bli kjent med Geno og hun traff mange våre ansatte og samarbeidspartnere, alt i samarbeid og i forståelse med Lars. Kristin var dermed gått forberedt den 1. mars.

 

Må nevne at i direktør perioden til Lars, så kom den første utbetalinga av salget av de første parsellene på Hallsteingården til utbetaling til Geno. Det er over 10 år siden prosessen med utbygging/salget av Hallsteingården startet. Det betyr at Geno nå har utlyst midler til nydyrking av 500 dekar i Trøndelag, hvor bønder kan søke en gang om støtte til nydyrking på opptil 15 dekar pr. prosjekt. Geno benytter NLR Trøndelag til hjelp med gjennomføringa, slik som å godkjenne søknader og prosjektene før utbetaling kan skje fra Geno.

 

Kristin har nå vært på plass i snart en måned og for en spesiell måned det blir. Det var mye møter i landbruket om klimaavtaler innspill til jordbruksforhandlingene den første uka. Så kom Koronaen med covid-19 viruset for fullt til Norge og de fleste kalendre ble raskt omgjort. Beredskapsstab i Geno, hyppige styremøter, hva med årsmøtet vårt, avlyste reiser, hjemmekontor, men fortsatt drift Store Ree mm. Dette kommer straks Kristin nærmere inn på når hun ser Geno i et fremtidsperspektiv.

 

Denne orientering fra styrelederen har i liten grad vært innom årsberetning, men forventer at den er lest og svarer gjerne på oppklarende spørsmål.

Lars vil straks gjennomgå regnskapet med dere.

 

I de første forberedelsene til årets årsmøte så var det også planlagt noen vedtektsendringer og justeringer i instruksen for valgkomiteen. Det var valgkomiteen selv som foreslo forandring i vedtektene. Styret har valgt å utsette det til neste år, og i mellomtiden kan gjerne Geno-utvalgene komme synspunkter.

 

Etter en måned med unntakstilstander i landet vårt, ser det ut til at det å produsere norsk mat til våre forbrukere blir ekstremt viktig fremover. Det er en gryende optimisme i næringen, for forbruket av norske melk- og storfekjøtt produkter øker. Grensehandelen er nærmest borte, selv ligger min gård inntil E6, bare en mil fra Svinesund og over 70 % av biltrafikken er nå borte. Dette sammen med at den norske krona er kraftig svekket.

 

Bonden blir nå mer verdsatt, og ikke glem verdien av at vårt avlsarbeid på NRF, med friske og fruktbare dyr med god produksjonsevne. Der vi ligger på verdenstoppen med lavt antibiotika forbruk. Så er det også viktig at vi holder høy smitteberedskap og opprettholder god dyrevelferd.

 

Jeg ønsker også å takke alle ansatte for jobben dere gjør for oss eiere og alle eierne for jobben dere gjør for norsk matproduksjon.

 

Da vil jeg takke for oppmerksomheten og lykke til videre med årsmøte!


Til toppen