Gå til Tekst
Gå til Tekst
Digitale valg av årsmøteutsendinger

Digitale valg av årsmøteutsendinger

Under Genos årsmøte 2019 ble overgang til digitale valg av årsmøteutsendinger vedtatt.

Styret i Geno SA satte ned en vedtektskomité etter årsmøtet i 2018 for å se på eksisterende vedtekter etter innspill fra blant annet Geno-utvalget i Sørvest.

 

Komiteen fikk som mandat å se på en bedre løsning for valg av årsmøteutsendinger til Geno SA, styresammensetning og eventuelt andre aktuelle ting i vedtektene. Styret vektla at nye vedtekter måtte gi en effektiv og interessant medlemsorganisasjon som skal løse Genos oppgaver for eierne på en moderne og framtidsrettet måte.

Ny valgordning for valg av årsmøteutsendinger

Komiteen innstilte enstemmig på at valg av årsmøteutsendinger framover skal skje via digitale valg. Med stadig mer fokus på digitalisering i bondens hverdag, er også dette et naturlig valg med fokus på moderne vedtekter.

 

Landkreditt SA har praktisert digitale valg i flere år allerede, og har stadig økt valgdeltakelsen. Kunnskapsdeling mellom organisasjonene blir viktig her.

Valg 2019

Det første valget med ny valgordning blir allerede høsten 2019. På grunn av ny valgordning er alle årsmøteutsendinger på valg. Noen for 1 år og noen for 2 år. Senere valg er deretter halvparten på valg hvert år.

 

Valget skal foregå i november, og være avsluttet senest 1.desember. Funksjonstid starter 1.januar påfølgende år.

 

Her er noen tidsfrister for valg av årsmøteutsendinger:

  • Hele året: Nominasjon av kandidater
  • 15. september-1.oktober: Innstilling presenteres og det åpnes for å sende inn benkeforslag.
  • 15. oktober: Endelig innstilling inkl. benkeforslag presenteres
  • 16. november-1.desember: Valg
  • innen 20. desember: Kunngjøring av valgresultat
  • januar: Årsmøteutsendingens funksjonstid starter

Det er mulig å komme med innspill til valgkomiteen hele året.

Skjema for å komme med innspill til valgkomiteen finner du nederst på denne siden 


Genos vedtekter finner du her

 

Inger-Lise Ingdal om digitale valg

 

Se videoen med Inger-Lise Ingdal på YouTube her


Til toppen