Gå til Tekst
Gå til Tekst
Brunstvarsel på mobil

Brunstvarsel på mobil

Tine lanserte nylig en ny app som kan gi brunstvarsel via mobil. I den nye appen får du varslinger med lister over dyr som enda ikke har vist brunst og dyr som kan forventes å vise ny brunst basert på tidligere registreringer.

Geno samarbeider tett med Tine om utvikling av appen, som skal hjelpe produsenten med å holde styring og kontroll med brunst og fruktbarhet i egen besetning.

 

I den opprinnelige kukontroll-appen kan en allerede registrere brunstyrke, blødning og ulike brunstsymptomer.

 

Appen har nå fått flere funksjoner og har endret navn til Tine Mobil assistent, og er tilgjengelig både i app store og google play. Hvis du allerede har kukontroll-appen vil denne automatisk bli oppdatert. De nye funksjonene er tilgjengelig for alle PLUSS-medlemmer.

 

skjermbilde fra brunstappen

Figur 1: Åpningsbilde i TINE Mobil assistent. Ved å klikke på Registreringer (nederst i bilde) kommer bl.a. menypunktet Brunst opp, og det det er mulig å registrere brunst på alle kyr og kviger i besetningen.

Registreringer

Funksjonene fra kukontroll-appen er integrert i den nye appen. Under «Registreringer» (figur 1) er det mulig å registrere brunst på alle kyr og kviger som er eldre enn 12 måneder.

 

Brunststyrke er gradert som 1 (svak), 2 (middels) eller 3 (sterk). Sliming og rideaktivitet er de hovedbrunstsymptomene som ligger i menyen. Dersom en ønsker å registrere andre brunstsymptomer eller foreta en mer detaljert registrering, er det et eget tekstfelt for slike merknader. Det også mulig å registrere blødning i appen.

Oppfølgingsvarsel

I åpningsbildet i appen finner du menypunkter, som skal gjøre det lettere for deg å holde styring og kontroll med fruktbarheten i besetningen din. På disse listene finner du dyr som må følges ekstra godt opp i forhold til brunstobservasjon.

 

Under «Ingen brunstregistrering» finner du kviger som er eldre enn 14 måneder og kyr som har kalvet for mer enn 42 dager siden, men som enda ikke er registrert med brunst, blødning eller inseminasjon.

 

Under «Ny brunst kan ventes» finner du en oversikt over dyr som kan vise ny brunst basert på tidligere registreringer. Individer dukker opp på lista 19 dager etter registrert brunst eller 18 dager etter registrert blødning. Individene forsvinner av seg selv fra denne listen etter fem dager. Det vil si at dyra ligger på lista fra dag 19 -23 etter registrert brunst/rapportert inseminasjon og fra dag 18–22 etter registrert blødning.

 

«Inseminerte dyr» dukker opp i listen 19 dager, eventuelt 38 dager, etter rapportert inseminasjon. Hensikten er å minne om at inseminerte dyr må følges opp i forhold til eventuelle omløp etter tre og seks uker.

 

Når en klikker på et dyr i lista kommer en over i et registreringsbilde der en kan registrere brunst eller blødning. En må registrere brunststyrke og sliming, ridning eller står for oppritt før lagring/registrering. Merknadsfelt for registrering av andre brunstsymptomer kommer i neste versjon av appen. Når en ny registrering er utført eller dyret blir inseminert, forsvinner individet fra listene.

 

Det siste menypunktet er «Forventa kalving». Her finner du liste over dyr som har forventet kalving innen 10 dager fra dagens dato.

Varslinger krever TBS Pluss-abonnement

Basisfunksjonene i appen, med registrering av brunsttegn og brunststyrke er tilgjengelige for alle som er medlem i Kukontrollen.

 

Dersom du i tillegg ønsker å få varslinger med lister over dyr som ikke har vist brunst og dyr som bør følges opp etter tidligere registrert brunst/blødning eller inseminasjon må du være TBS Puss-abonnent.

 

Rapporterte brunster fra appen vil automatisk registreres i Produksjonskontroll fruktbarhet, som også er et TBS-pluss verktøy (se egen artikkel i Buskap nr. 2/2017). Når første brunst hos et individ blir registrert, vil hvitt kuhode endres til brunt. Dermed vil en få oversikt over når dyra viser sin første brunst, og hvor stor del av dyra som viser brunst til optimal tid.

 

Appen skal videreutvikles med flere funksjoner, blant annet påminnelse om dyr som er klare for drektighetskontroll.

Les mer om den nye appen

I neste utgave av Buskap (nr. 2/2018) er det en fyldig artikkel om den nye appen. 

 

Buskap nr. 2 sendes ut 5. mars.

 

Les mer om den nye oppdateringen på Tine sine sider her

 

Her finner du en video om den nye oppdateringen

 

les mer om Produksjonskontroll fruktbarhet i Buskap nr 2/2017

 

 


Til toppen