Gå til Tekst
Gå til Tekst
Blodprøver fra 4000 nye NRF-kyr

Blodprøver fra 4000 nye NRF-kyr hentes inn til GS-prosjektet

Det sendes i disse dager ut brev til melkeprodusenter om å bidra med blodprøver fra NRF-kyr inn i Genos arbeid med genomisk seleksjon. Dette er i samsvar med vår strategi og blodprøvene vil bidra til å øke sikkerheter på våre GS-avlsverdier.

Fra tidligere analyser og presentasjoner viser det seg at genotypa hunndyr har en svært positiv effekt på sikkerheter på egenskaper med en kompleks genetisk arkitektur.

 

Stasjonsveterinær Eiliv Kummen koordinerer innsamlingsarbeidet fra Geno sin side. Han kan fortelle at avlsavdelingen i Geno har utarbeidet en ny liste over kviger og kyr som vi ønsker blodprøver av for GS-analyser. Det er om lag 4000 dyr på lista.

 

Geno og veterinærene har inngått avtale om å utføre blodprøvetakingen sammenfallende med inseminasjonsbesøk eller leilighetsvis ved andre besøk.

 

Er det spørsmål om prøvetakingen, må disse rettes til post@biobank.no. Øvrige spørsmål kan rettes til Geno kundesenter på telefon 950 20 600.


Til toppen