Gå til Tekst
Gå til Tekst
Bli med på Storfeskolen modul 4

Bli med på Storfeskolen modul 4

Storfeskolen Modul 4 – management og reproduksjonsstyring holdes 16.-17. oktober på Mære landbruksskole. Påmeldingsfrist: 2. oktober.

Storfeskolen er et utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl, som primært er rettet mot melkeprodusenter. Det deles inn i fem moduler med ulike temaer.

 

Noen av temaene for denne modulen er fruktbarhetsmål, styringsverktøy, økonomisk gevinst ved god fruktbarhet med mer.


Etter denne modulen skal du kunne:

  • Bruke fruktbarhetsmål, nøkkeltal og ulike teknologiske styringsverktøy aktivt i fruktbarhetsarbeidet
  • styre din besetning på best mulig måte i forhold til fruktbarhet og ha en forståelse av økonomisk gevinst av dette arbeidet
  • Kjenne til hvordan man bruker spesialsæd og embryo på riktig måte for din besetning

Om Cand.KU™

Hver modul er et selvstendig kurs, og deltakerne får kursbevis etter å ha tatt én enkelt modul. En deltaker som har tatt fire av fem moduler vil få diplom og oppnå tittelen Cand.KU™.

 

Det er valgfritt hvor mange moduler man vil ta og når, hvor, og i hvilken rekkefølge man vil ta modulene.

 

Geno ønsker å legge én Storfeskole-modul til hver markedsuke, slik at alle fem modulene blir avholdt én gang per år på ulike steder i Norge. I løpet av en fem års periode har da samtlige moduler blitt avholdt i hver region.

 

Mer informasjon om priser, program og påmelding for Storfeskolen modul 4 finner du her 


Til toppen