Gå til Tekst
Gå til Tekst
Begrenset tilgang på sæd av enkelte NRF-eliteokser

Begrenset tilgang på sæd av enkelte NRF-eliteokser

I februar ble det valgt ut 18 NRF-eliteokser for bruk i perioden fram til juni. Ni av dem var unge okser valgt ut hovedsakelig på grunnlag av sin genotypeverdi, mens de øvrige ni hadde fulle avkomsgrupper.

Unge okser produserer færre doser per sprang enn eldre okser og det tar dermed lengre tid å produsere ønsket volum av disse. Geno valgte å sende ut et mindre antall doser per inseminørbeholder av oksene med genotypeverdi. Erfaringene våre med dette har imidlertid ikke vært så gode. Det viser seg at vi ikke har vært så tilgjengelige i markedet som ønsket, og dette har medført at ikke alle har fått sine ønsker oppfylt. Vi beklager dette sterkt og vil i framtida stille større krav til antall doser per okse før vi starter distribusjonen av sæd.

Fire oksevalg per ku fra juni

På avlsplanen kommer det opp tre okseforslag per ku. Alternativene vil i de aller fleste tilfeller være likestilte, så tredjevalget kan være en utmerket kombinasjon. Det har imidlertid vært ønskelig å få fire valg per ku, og dette kommer ved neste revisjon av Geno Avlsplan i juni.

Ny avlsverdiberegning i juni

Offentliggjøring av neste avlsverdiberegning av NRF-okser kommer 8. juni. Nytt eliteokseutvalg skal vedtas 10. juni.


Til toppen