Gå til Tekst
Gå til Tekst

Avstamming på 11845 Horneman

Gjennom arbeidet med genomisk slektskap er det bekreftet at faren til Horneman er 11033 Reitan 2. Pass på å velge andrealternativet  i avlsplanen hvis Horneman er planlagt brukt på kyr som har 11033 Reitan 2 som far.

Oksen 11845 Horneman har altså NRF-oksen 11033 Reitan 2 som far og ikke 10971 Seim som tidligere antatt.

 

Oksekatalogen er oppdatert og både kukontrollen og avlsplanen oppdateres. 

Ny kunnskap-ny innsikt

Geno har fram til nå benyttet en internasjonalt godkjent farskapstest for å konfirmere farskap, men den har ikke vært basert på genomisk slektskap. Med økt og ny kunnskap innenfor genomisk slektskap har vi forutsett at det kunne bli noen korrigeringer på gamle «sannheter» og den første oksen det gjelder, er 11845 Horneman.  Gjennom genotypingsarbeidet i forbindelse med GS-avslverdier, har vi avdekket at oksen 11845 Hornemann har vært oppført med feil far. Rett far er 11033 Reitan 2.

Benytt andrevalget på døtre av 11033 Reitan 2

Dette er viktig informasjon for alle dere som har laget avlsplan. Pass på å velge andrealternativet i planen når 11845 Horneman er planlagt brukt på døtre av 11033 Reitan 2.

Informasjon i både Geno avlsplan, i kukontrollen og oksekatalogen på web er oppdatert i samsvar med denne kunnskapen. 

Både inseminør og produsent må passe på

Inseminørene får egen sms om å være obs på dette og velge en annen okse i slike situasjoner, men det er også viktig at produsenten er observant i forhold til dette.

Oksen 11845 kan fortsatt benyttes på andre dyr

11845 Horneman er fortsatt en god okse fordi GS-avlsverdien som er beregnet i all hovedsak bygger på genomisk slektskap, og vi forventer eventuelt bare moderate endringer i avlsverdien når vi har kjørt gjennom nye verdier i løpet av de nærmeste dagene.  11845 Horneman kan derfor fortsatt benyttes, men ikke på døtre av Reitan 2!

Øvrige eliteokser

De øvrige oksene på elitelista er dobbeltsjekket, basert på vår egen DNA-analyse og vi har ikke funnet noen indikasjoner på flere feil.


Til toppen