Gå til Tekst
Gå til Tekst
Avkomsgransking 3-2015

Avkomsgransking 3-2015

Resultatene fra årets tredje og siste avkomsgransking er klare og 32 NRF-okser har fått sine første offisielle avlsverdier. Ingen av disse ligger helt i toppsjiktet. Den beste er 11191 Vamman med 19 i samla avlsverdi.

Det er nå høysesong for nye sønner etter 10245 Hjulstad og totalt 1/3 av de nye oksene har denne oksen som far.

 

Resultatene for NRF-okser gransket i 2015, 2014, 2013 og 2012 finner du her

Endringer i beregningene

Det presenteres nå en jurhelseindeks på oksene. Denne har 18 prosent vekt i avlsmålet som fordeler seg med 10 prosent på klinisk mastitt og 8 prosent på celletall. Dette påvirker samla avlsverdi ved at celletall har fått økt vekt og mastitt redusert vekt. Dette har gitt noen endringer i samla avlsverdi for enkelte okser, men kun i begrenset grad.

 

Indeksen for andre sjukdommer har fått et annet innhold. Tidligere ble mjølkefeber, ketose og tilbakeholdt etterbyrd definert som én egenskap. Nå blir det beregnet separate indekser for disse tre egenskapene, i tillegg til eggstokkcyste, børbetennelse og brunstmangel basert på innrapporterte helsekortopplysninger på kyr i 1. til 5. laktasjon. Disse seks sjukdomsindeksene veies så sammen til egenskapen «andre sjukdommer». Dette har ført til at noen okser har fått endret denne indeksen betydelig, og i noen tilfeller så mye at det også virker inn på samla avlsverdi.

 

Nytt denne gangen er at det beregnes indekser for to nye egenskaper, drektighetslengde og kalvestørrelse. Disse inngår ikke i samla avlsverdi, men vil bli presentert i oksekatalogen og kan brukes i Geno avlsplan.

Gi innspill!

Vedtak om nye NRF-eliteokser skal gjøres fredag 2. oktober kl 09.30. Kom gjerne med innspill og forslag til okser innen den tid!


Til toppen