Gå til Tekst
Gå til Tekst
Årsmøte i Geno 2016 med styreleders tale

Årsmøte i Geno 2016 med styreleders tale

Genos årsmøte holdes på Hotell Scandic Hamar, tirsdag 15. og onsdag 16. mars. Møtet åpner kl 12.15. Styreleder Jan Ole Mellby holder tale til årsmøtet kl 12.30. Du finner talen nedenfor.

Dagen starter med informasjonsmøte for nye tillitsvalgte, etterfulgt av regionale samlinger for medlemsvalgte årsmøteutsendinger og gruppemøte for ansattvalgte utsendinger. Deretter blir det lunsj i hotellet.

 

Kl 12.15. Åpning av årsmøtet med navneopprop

Kl 12.30. Styreleder Jan Ole Mellbys tale

 

Deretter blir det presentasjon av årsberetning og regnskap for 2015 med etterfølgende debatt.

 

Kl 16.50. Foredrag om genomisk seleksjon (GS) med fokus på konsvekvenser for medlemmene. Innledere er avlsjef Trygve R. Solberg og avlsforskerne Håvard Tajet og Øyvind Nordbø.

 

Kl 18.00. Møteslutt.

Kl 18.30. Avreise med buss til Store Ree for oksevisning og festmiddag med diverse prisoverrekkelser.

 

Onsdag 16. mars:

Kl 08.30. Eventuelle vedtektsendringer etter innstilling fra styret.

kl 09.00. Valg.

 

Etter valget blir vil markedssjef Hans Storlien orientere om hva genomisk seleksjon vil bety ute på den enkelte gård. Deretter åpnes det for diskusjon om temaet.

 

Siste post på programmet er presentasjon av datterselskaper.


Til toppen