Gå til Tekst
Gå til Tekst
Årets siste uttak av NRF-eliteokser

Årets siste uttak av NRF-eliteokser

NRF-eliteokser fra desember er nå valgt ut. Utkjøring starter fra og med 3. desember. At eliteoksene skiftes ut midt i toppsesongen er nytt i 2018.

Grunnen til at vi gjør dette er for å nå målet om minimum 50 nye eliteokser brukt hvert år. Dette er en del av strategien for å unngå høy innavlsøkning.

 

I underkant av 40 % av inseminasjonene skjer i perioden november til januar, og det er viktig at disse fordeles på en stor andel av eliteoksene. Tolv av de totalt 23 eliteoksene er nye. Totalt sett vil det bli 59 ulike norske og ni importerte eliteokser i bruk i 2018. Av de 59 norske var 14 av disse tatt i bruk i 2017, som betyr at vi foreløpig ikke helt har nådd målet om 50 nye eliteokser per år.

Omtale av oksegruppa

Oksene varierer fra 18 til 29 i samla avlsverdi, med et gjennomsnitt på 23 (økning fra 21.5). De er generelt svært sterke på ytelse, jurhelse (både mastitt og celletall) og jureksteriør. Mange av oksene er også gode på utmelkingsegenskapene og på lynne, som vi vet at mange er opptatt av.

 

Syv av oksene er kolla, noe som er noen færre enn ved forrige uttak, men hele tre av disse er homozygot kolla. Totalt gir dette en frekvens for kolla-genet på 22% blant eliteoksene mot 16-17% i populasjonen. Oksene bidrar således til at NRF stadig får større andel kollete dyr.

Variert avstamning

Det er god variasjon i avstamningen til oksene, ved at 19 ulike fedre og 17 ulike morfedre er representert. 10795 Hoøen forekommer hyppigst, da han er morfar til fire av oksene. Denne oksen ble første gang tatt i bruk som eliteokse i 2012. Den har holdt seg svært godt i avlsverdi og med det blitt brukt i flere omganger. Den har mange gode døtre rundt omkring, som vi erfarer at egner seg godt som oksemødre.

Okseutvalg og avlsplan

Overgangen til nye okseutvalg er krevende med hensyn til avlsplan, ved at det ikke er samsvar mellom innhold i dunk og forslag på plan i alle områder. Vi minner om at det nå finnes muligheter i den nye versjonen, som foreløpig kun er tilgjengelig som en standard plan. Med denne kan du velge mellom nytt (gjeldende) og gammelt (forrige) okseutvalg, vurdert ut fra når de nye oksene kommer i dunkene i ditt område.

 

Du får tilgang til den nye versjonen av Geno avlsplan her 

 

Her finner du en oversikt over de nye oksene 


Til toppen