Gå til Tekst
Gå til Tekst
Alt klart for Foods of Norway

Alt klart for Foods of Norway

I september er det oppstart for forskningssenteret Foods of Norway. Senteret skal utvikle miljøvennlig og framtidsrettet dyrefôr fra Norges rike bioressurser. 

 

– Det som er interessant for Geno med dette prosjektet er å utvikle verktøy/indikatorer som sier noe om fôreffektivitet. Dette kan videre integreres i avlsarbeidet for å gjøre det enda mer bærekraftig, sier Trygve R. Solberg, avlssjef i Geno.  

Innovativt forskningsprosjekt

– For oss er Foods of Norway et prestisjeprosjekt, og forventningene våre er høye. Dette er et stort, langsiktig og innovativt forskningsprosjekt, som muliggjør tett samarbeid og synergieffekter mellom industri og forskningsmiljøet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), sier Jessica Kathle, seniorrådgiver i Norsk Landbrukssamvirke. 

 

Kathle tror at Foods of Norway vil kunne danne grunnlag for økt norsk fôrproduksjon og redusert fôrimport.

Stor entusiasme og høye forventninger 

– Entusiasmen er stor hos alle våre medlemsorganisasjoner som deltar i Foods of Norway. Vi ønsker å vise at norsk landbruk er på hugget og satser på forskning, sier Jessica Kathle.

 

Les mer om saken her (norsk side)


Til toppen