Gå til Tekst
Gå til Tekst
Utrangeringsårsaker

Utrangeringsårsaker

Geno har fått mange innspill fra medlemmene om at utrangeringsårsakene som ligger i Kukontrollen må vurderes på nytt. 

Mange nye årsaker har kommet til i forbindelse med ny teknologi og noen mangler i dagens system.Geno har vært i kontakt med Tine angående dette og endringer må tilrettelegges i de nye databasene (Reku). Mange oppgaver står i kø her.

 

For å være på plass med de nye årsakene den dagen dette kan tilpasses, oppfordrer vi medlemmene våre til å komme med innspill på utrangeringsårsaker som må med i listen.

 

Send e-post til ine@geno.no eller en SMS til 977 52 936 så noterer vi oss alle gode forslag. Samtlige som sender inn forslag blir med i trekningen av en premie!


Til toppen