Gå til Tekst
Gå til Tekst
Storfeavl for bedre liv for både folk og fe

Storfeavl for bedre liv for både folk og fe

Beskyttelse av liv og helse er mål nr 1 for myndigheter og befolkning over hele verden i de krevende tider vi står i knyttet til bekjempelse av koronaviruset.

I debatten har antibiotikaresistens hos mennesker kommet frem som et viktig tema, når det gjelder muligheten for å behandle følgesykdommer av koronaen. Vi er glade for at denne debatten reises både nasjonalt og internasjonalt.

 

- I Geno driver vi med avl på NRF-kua (Norsk Rødt Fe), og fra midten av 1970-tallet har det i avlsarbeidet blitt arbeidet målbevisst med å velge de oksene og kuene som gir de friskeste avkommene og døtre med god fruktbarhet, sier adm.dir. Kristin Malonæs i Geno. - Det norske avlsopplegget på Norsk Rødt Fe kjennetegnes ved at vi vektlegger mange egenskaper og ikke spisser oss inn på noen få produksjonsegenskaper, fortsetter hun.

Ultragrønn avl

- Å legge vekt på helse og fruktbarhet i avlen har vært et riktig strategisk grep. Av utenlandske fagfolk har avlssystemet for kombikua NRF blitt karakterisert som ultragrønt, noe vi ser på som en anerkjennelse. Brede avlsmål for å sikre både god dyrevelferd, friske dyr for bonden og trygg og god mat for forbrukeren, er noe som også karakteriserer husdyravl på de øvrige husdyrartene i Norge, sier Malonæs. - Friske dyr som ikke trenger veterinærbehandling er et viktig mål og et gode for både folk og fe. Om dyra likevel blir syke iblant, blir de behandlet av veterinær under strenge regler for bruk av antibiotika. Her har husdyrmedisinen og humanmedisinen samme mål, minst mulig og riktig bruk av antibiotika for å hindre utvikling av motstandskraft (resistens) mot antibiotika.

Redusert bruk av antibiotika

Den gunstige situasjonen for bruk av antibiotika i husdyr-Norge er et resultat av at norske husdyrprodusenter, avlsorganisasjonene og dyrehelsepersonell allerede på 1990-tallet gjorde grep for å redusere forbruket, fortsetter Kristin Malonæs, og Regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens satte mål om at forbruket til matproduserende dyr skulle reduseres ytterligere med 10 prosent fra 2013 til 2020. NORM-VET 2018 viste at nedgangen i antibiotikaforbruket i husdyrproduksjon var på hele 17 % fra 2013 til 2018.

 

- Målet om redusert antibiotikabruk i landbruket har ført til en endring i behandlingsstrategier, bedre forebyggende helsearbeid og økt vektlegging av helse i avlsarbeidet, sier Geno-direktøren.

Norge først i verden med avl for bedre helse hos storfe

- Den avlsmessige fremgangen innenfor helseegenskaper bør nevnes som en viktig driver i denne positive utviklingen. Helt siden 1978 har jurhelse vært inkludert i avlsmålene for NRF-kua, noe som har bidratt til en anselig nedgang i antall veterinærbehandlinger og antibiotikaforbuk i løpet av de siste 30 årene. Internasjonale forsøk har de siste årene vist at NRF-kyr er både friskere og mer fruktbare enn andre kyr. Utenlandske besøkende blir imponert over arbeidet vårt i Norge med å redusere og forebygge sykdom, den norske bondens vilje og evne til å registrere data, satsingen på forebyggende helsearbeid gjennom helsetjenester for ulike dyreslag og det lave forbruket av antibiotika og øvrige legemidler, avslutter Kristin Malonæs, adm.dir. i Geno SA.

Friske dyr etterspørres internasjonalt

- «Avler for bedre liv» er misjonen til Geno, og vi vil i fremtiden fortsette fokuset på helse i vårt avlsarbeid, fordi det gir gode effekter både for dyra, bonden og forbrukeren. Denne satsingen gjør at bonden kan bruke tiden sin på friske dyr og forbrukeren kan være trygg på at maten er bra for helsa. Internasjonalt opplever vi en økende etterspørsel etter å benytte NRF i krysning med andre raser nettopp for å oppnå mer holdbare dyr og bedre helse i besetningen. Vi ønsker å bidra overfor verden med våre bærekraftige løsninger!- avslutter adm.dir. Kristin Malonæs i Geno SA.

 

Rapporter viser at antibiotikaforbruket i Norge er svært lavt sammenlignet med i andre land.

 

Se mer info om dette hos Animalia i Kjøttets tilstand 2019, side 65 figur 2.6.d Salg av antibiotika til matproduserende dyr i 31 europeiske land.

 

Se også Husdyrnæringas felles handlingsplan her (figur 1, s.7)

 

Se dokumentasjon om salg av antibiotika til matprodusenrende husdyr på side 51 figur 33 i rapport fra European Medicine

 

Se video med Kristin Malonæs ved å trykke på bildet i toppen av saken, eller via denne linken på YouTube

 

Videoen er tekstet, og man kan slå på tekstingen i verktøylinjen nederst til høyre (øverst til høyre på mobil).


Til toppen