Gå til Tekst
Gå til Tekst
Rekordmange kollete eliteokser fra januar 2018

Rekordmange kollete eliteokser fra januar 2018

Det første eliteokseuttaket i 2018 er vedtatt og utsendingen av de nye NRF-eliteoksene starter 15. januar. I løpet av februar blir de tilgjengelige i hele landet.

Fra 2018 endrer vi til eliteokseuttak fire ganger i året, mot tre slik det har vært de siste årene.

 

Gevinsten med å gå fra avkomsgranska okser til GS-okser er redusert alder på eliteoksene. Hyppigere utskifting av oksene gir redusert gjennomsnittsalder på eliteoksene og økt avlsframgang. Målet er at det i løpet av et år skal brukes omkring 50 ulike eliteokser. For å oppnå dette samtidig som oksene tas i bruk ved en så lav alder som mulig, må antall eliteokseuttak økes til fire ganger i året.

 

Et høyt antall eliteokser per år er også viktig for å unngå innavl og sørger for at man i framtida har flere alternativer med ubeslekta okser å velge mellom i avlsplanlegginga i hver buskap.

Generelt om oksegruppen

Det er totalt 20 okser med i utvalget denne gangen. Tolv av disse var med i forrige utvalg, og åtte er dermed nye. For å unngå stor innavlsøkning, er det viktig at eliteoksene stammer fra mange fedre. Det er totalt 12 ulike fedre og 15 morfedre representert i dette utvalget.

 

Både 11078 Gopollen og 11572 Saur har fire sønner hver i utvalget. Disse blir det lagt begrenset bruk på i Geno avlsplan, for å sørge for at den totale bruken av halvsøskengruppene ikke blir for stor. Gopollen har i tillegg tre sønner som er sterke kandidater til å komme inn på elitelista i neste uttak, mens Saur kun har én mulig kandidat til.

 

11572 Saur var den første offisielle GS-oksen som ble tatt i bruk. Den har nå etter hvert fått en del avkom med innrapporterte data, slik at GS-avlsverdien etter hvert baserer seg på «gammeldags» avkomsgransking. Det er da betryggende å se at den holder seg høyt i avlsverdi, og at den har gode sønner som hevder seg i toppen.

 

Okseutvalget har en gjennomsnittlig avlsverdi på 42, og de varierer fra 31 til 60. Som gruppe er oksene svært gode på egenskapene produksjon (både mjølk og kjøtt), fruktbarhet, jurhelse og jurfeste foran. Det er fremdeles 11876 Alm som topper lista. Med indekser for omkring femti ulike egenskaper, vil nødvendigvis hver okse ha noen svakheter. Dette løses ved å sørge for å lage kombinasjoner der ku og okse utfyller hverandre.

Hornstatus og andre enkeltgener

Det er rekordmange kollete okser i utvalget denne gangen, da totalt 10 av de 20 oksene er kollete. Tre av oksene er faktisk homozygot kollet, og gir da kun kollete avkom. Det er ingen av oksene som er bærere av fruktbarhetsdelesjonen.

Tilbudsokser

Tilbudsokser fra januar 2018 er 11848 Sundli, 11887 Brustuen, 11866 Sandrod, 11858 Vesterdal og 11874 Saghaug.

 

Her finner du oversikt over de nye eliteoksene fra januar 2018 


Gjennomgang av eliteoksene fra eliteokseuttak 1-2018 v/Hans Storlien

 

Se gjennomgangen av de nye eliteoksene på youtube her


Til toppen