Gå til Tekst
Gå til Tekst
Prisendringer fra 1. juli 2019

Prisendringer fra 1. juli 2019

Styret i Geno har vedtatt prisreduksjon med kr 10, - på all ordinær NRF-sæd med unntak av tilbudsokser fra og med 1. juli 2019.

Det har vært høye avlsverdier på NRF-oksene i vinter. Seminstatistikken viser at vi ligger nær fjoråret i antall doser, men vi bør samtidig regne med at det kan komme en reduksjon i andre halvår. Styret har derfor vedtatt prisreduksjon med kr 10, - i kategoriene 2 - 7 av all NRF-sæd fra og med 1. juli 2019.

 

Honorar på embryoinnlegg øker med 100 kr til kr 1.100,- for første innlegg, og kr 600,- for påfølgende innlegg. Dette gjelder også fra og med 1. juli 2019.

 

Her finner du liste over priser sæd og inseminering

 

Her finner du informasjon om og priser på NRF-embryo


Til toppen