Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ønsker flere NRF-kviger til Bosnia

Ønsker flere NRF-kviger til Bosnia

Flere NRF-kviger ønskes til fjøs i Bosnia (Geno Balkan). Kvigene bør være drektige med kalving etter 1. august 2014. De må ha stamtavle (far er seminokse). Åringer kan også leveres.

På grunn av transport og logistikk må dyra være fra Østlandet, og det bør levers minimum to dyr fra hvert gårdsbruk.

Avreise sist i mai

Avreise blir fra Rudshøgda i slutten av mai (eksakt dato bestemmes når vi vet mer om antall dyr). Dyrene skal til samme sted i Bosnia som kvigene som ble sendt i desember (les om disse i Buskap 1, 2014).

 

NRK Hedmark og Oppland har mer om bakgrunnen for prosjektet i Bosnia

Kontakt

Har du dyr du kan være interessert i å selge til Bosnia, ta kontakt med:

 

Nortura:

Livdyrformidler Siv Kari S. Nordseth
Telefon kontor: 62 36 27 75

E-post: siv.nordseth@nortura.no

 

Medlemssenter Rudshøgda:

Telefon: 800 81 082

 

Medlemssenter Tønsberg:

Telefon: 800 33 227


Til toppen