Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye regler for smittevern

Nye regler for smittevern

Egnet overtrekksutstyr og støvler til inseminøren skal være på plass i alle fjøs innen 1. mars 2014.

Det er viktig å ha en dialog med inseminøren i forhold til størrelser. Renhold av utstyr er bondens ansvar, mens inseminøren har ansvar for å spyle støvler etter bruk. Alle inseminører skal bruke besetningens smittevernutstyr der dette finnes.

 

Dersom smittevernutstyr ikke finnes, er skittent eller uegnet, skal inseminøren bruke medbragt engangsutstyr. Bonden faktureres for dette utstyret med kr 150,- + mva per besøk (styrevedtak i Geno). Målet er at alle produsenter skaffer slikt utstyr, og at gebyret skal være et virkemiddel til dette.

 

Les mer om smittevernkampanjen her og i Buskap nr 1/2014 som kommer medio februar.

 

 


Til toppen