Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nyansatt forretningsutvikler

Nyansatt forretningsutvikler

Lars Kristian Bredahl (49) begynte 26. mai i nyopprettet stilling som forretningsutvikler i Geno, hvor han skal arbeide både mot det norske og det internasjonale markedet samt mot de ulike selskapene Geno har eierskap i.

Bredahl har en bakgrunn som passer svært godt for å fylle stillingen som forretningsutvikler i Geno. Han er utdannet veterinær og har en Master of Management fra BI. Han kommer nå fra stilling som direktør for operasjonell drift, salg og markedsføring hos PIC i Europa. PIC er verdens største avlsselskap for svin og er i likhet med ABS (Geno sin agent i USA) eid av Genus Plc i England. Gjennom dette har Bredahl allerede et betydelig nettverk innen selskaper som jobber med husdyrgenetikk.

 

Lars Kristian Bredahl har også jobbet som praktiserende veterinær, han har hatt ulike stillinger innen farmasøytisk industri, blant annet som administrerende direktør for Intervet i Norge. Han har jobbet som salgsdirektør og administrerende direktør for GE Healthcare i Norge. I tillegg har han vært daglig leder for et bioteknologiselskap, der han hadde ansvaret for å utvikle selskapet fra en gründervirksomhet til et komplett forsknings-, produksjons- og salgsselskap.

 

Vi ønsker Lars Kristian Bredahl velkommen til Geno!


Til toppen