Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ny bok: Fruktbarhet i fjøset

Ny bok: Fruktbarhet i fjøset

Fruktbarhet i fjøset er den første boka utgitt i Norge som på en grundig måte belyser et tema av stor økonomisk betydning for både mjølke- og kjøttfeprodusenter. Boka omhandler en rekke temaer det er nødvendig å ha kunnskap om for å lykkes i fruktbarhetsarbeidet.

Det er Fagbokforlaget som skriver dette i sin omtale av den nye boka, som er skrevet av Per Gillund, fagsjef reproduksjon i Geno, Arne Ola Refsdal, tidligere forsker og rådgiver på fruktbarhet og helse i Geno og Knut Karlberg, professor i husdyrreproduksjon ved Norges veterinærhøgskole.

 

– Boka «Fruktbarhet i fjøset» er først og fremst skrevet for produsenter og alle som har sitt arbeid i fjøset. Det er vårt håp at boka også kan være nyttig for skoleelever ved videregående skoler (naturbruk), inseminører og en del studenter ved høgskoler og universiteter, ikke minst innen husdyrfag og veterinærmedisin, skriver forfatterne blant annet i forordet til boka.

 

Boka går inngående inn på brunst, brunstkontroll, inseminasjon og drektighet. Fruktbarhetsproblemer og hvordan de kan forebygges er beskrevet forholdsvis detaljert. Forskjellige hjelpemidler og vektøy for å løse ulike fruktbarhetsproblemer på besetningsplan er også presentert.

 

– Vi ønsker å rette en spesiell takk til Jan Arve Kristiansen i Geno for god hjelp til bearbeiding av bildene i boka, sier Per Gillund.


Til toppen