Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nordisk eksteriørsamarbeid

Nordisk eksteriørsamarbeid

Den 12.-13. mars var det møte i Skåne i Sverige med representanter fra Danmark, Sverige, Finland og Norge for felles gjennomgang av eksteriørvurderingene. Fra Norge deltok Ingunn Nævdal i Geno.

Etter at Norge ble med i Nordic Classification vurderes de samme egenskapene som i våre naboland. For å være mest mulig harmoniserte er det viktig at egenskapene vurderes likt. Disse årlige møtene er derfor viktige for å avdekke eventuelle ulikheter.

 

Manualen for beskrivelse av egenskapene er felles og dersom det skal gjøres endringer må alle være enige i de nye formuleringene.

 

Les mer om eksteriørvurderig her


Til toppen