Gå til Tekst
Gå til Tekst
Missekåring Salten rundt!

Missekåring Salten rundt!

8.-10. april ble det arrangert vandreutstilling i Salten. To dommerlag reiste rundt.Det ble mye kjøring på dommerlagene, men et fantastisk vær og nydelig landskap gjorde dette til en flott opplevelse.

Kyrne ble inndelt i tre klasser: klasse 1 (dyr som har hatt 1 kalv), klasse 2 (2-4 kalver) og klasse 3 (5 eller flere kalver, også kalt bestemorklassen). Det ble kåret en klassevinner innen hver klasse og en miss (beste ku totalt).

Nord-Salten

Dag en foregikk i Nord-Salten, der 10 besetninger var påmeldt og til sammen 20 kyr var under lupen.

Klassevinnere i Nord-Salten:

  • Klasse 1: Ku nr. 502 Rødsi (far: 10406 Halsne, morfar: 5664 Langvatn) hos Jann Rist og Mona Pettersen
  • Klasse 2: Ku nr. 729 Olava (far: 10432 Velsvik, morfar: 5794 Skjenaust) hos Marita Olsen
  • Klasse 3: Ku nr. 554 Sota (far: 5409 Lillebjerka, morfar: 4761 Nytrøen), som hadde hatt åtte kalver, hos Randi og Hans Einar Stendal

«Miss Nord-Salten» ble ku nr. 502 Rødsi hos Jann Rist og Mona Pettersen.

 

Kua 502 Rødsi ble Miss Nord-Salten. Foto: Eva Husaas

Fornøyde deltagere etter premieutdeling. Foto: Eva Husaas.

Midt-Salten

Dag to gikk turen til Midt-Salten (Indre salten produsentlag og nærliggende lag mellom Indre salten og Bodø). Også her var 10 besetninger påmeldt og 20 kyr ble bedømt.

 

Per Arne Joakimsen og gromkua

Kua med den fineste sveisen fant vi hos Per Arne Joakimsen. Foto: Eva Husaas

Klassevinnere Midt-Salten:

  • Klasse 1: Ku nr. 1030 Heidi (far: 10245 Hjulstad, morfar: 10585 Solhus) hos Bodil Lundbakk
  • Klasse 2: Ku nr. 971 Stella (far: 10278 Haga II, morfar: 5682 Metil) hos Kirsti og Ole Martin Pettersen
  • Klasse 3: Ku nr. 249 Zofia (far: 5671 Bøe, morfar: 5320 Sørsdal) hos Jan Magne Storteig

«Miss Midt-Salten» ble ku nr. 1030 Heidi hos Bodil Lundbakk.

 

Kua 1030 Heidi hos Bodil Lundbakk ble Miss Midt-Salten 

Miss Midt-Salten hos Bodil Lundbakk. Foto: Knut Arne Hagen

Bilde av «Bestemorkua» 249 Zofia som hadde hatt 10 kalver

«Bestemorkua» 249 Zofia holder seg godt til tross for 10 kalvinger. Foto: Eva husaas

Sør-Salten

Siste dagen gikk turen til Sør-Salten der 7 besetninger var påmeldt, og 14 kyr ble bedømt.

Klassevinnere Sør-Salten:

  • Klasse 1: Ku nr. 516 Maya (far: 10462 Sørmarka, morfar: 10089 Haugum) hos Berit og Steinar Wiik
  • Klasse 2: Ku nr. 301 (far: 11002 Framstad, morfar: 5646 Heigre) hos Paug Bang
  • Klasse 3: ku nr. 590 (far: 10626 Hallan, morfar: 5438 Hodalen) hos Rune og Trude Hansen

«Miss Sør-Salten» ble ku nr. 301 hos Paul Bang.

 

Bilde av Miss Sør-Salten

Miss Sør-Salten. Foto: Eva Husaas 

Bilde av premieutdeling i Sør-Salten

Premieutdeling i Sør-Salten. Foto: Eva Husaas

Oppsummering

Til sammen var det 27 besetninger påmeldt og 54 kyr under lupen. Det var kveldsmøte etter hver avsluttet dag med missekåring, premieutdeling og Geno-innslag.

 

Primus motor for arrangementet var Geno-kontakt Bodil Lundbakk. Det var gode tilbakemeldinger på arrangementet, og det ble utdelt så mange førstepremier at Geno måtte ettersende sløyfer. 


Til toppen