Gå til Tekst
Gå til Tekst
Hundretonner med stor personlighet

Hundretonner med stor personlighet

Ku med 12 kalver og en samla melkeproduksjon på nesten 103 000 liter mottok diplom og premie fra Geno.

Under årssamlinga i Leka produsentlag 11. mars mottok Mari-Anne Hoff og Per Malvin Sandvik i Leknesmoen gårdsdrift på Leka i Nord-Trøndelag diplom og premie for NRF-kua 487 Nordvær. Kua har født 12 kalver og produsert 102.877 liter melk.

 

– Kua ble født 18. oktober 2000 og venter sin trettende kalv til sommeren. Første kalven kom 11. oktober 2002, slik at hun har korta inn en del på kalvingsintervallene underveis, forteller Tine-rådgiver Aslaug Vevstad Aune, som videreformidler denne historien om kua, skrevet av eieren Mari-Anne Hoff:

Preget av langt og produktivt liv

Nordvær var i sine yngre år ei stor, høgreist ku, men har i takt med alder og produksjon blitt nokså lut og prega av sine år. På ei kukåring høsten 2012 fikk hun sløyfe som «trofast sliter». I tillegg til god fruktbarhet, grei helse og god ytelse har Nordvær i alle år vært en stor personlighet som er helt imot alle former for forandringer i livet. Etter en hverdagslig ting som fjøsvask, kunne det ta innpå en time med haling, skubbing og overtalelser å få henne inn i fjøset igjen! Når vi har plagdes med hennes stahet, har vi ofte sagt: «At det går an å ha ei sånn ku, hadde alle vært sånn hadde det ikke gått»!

Sjefen på beite

Kua står på bås, men har i mange år vært besetningas sjef blant 25-30 kyr og kviger på beite, en rolle som ho er i ferd med å abdisere fra i takt med alder og litt sviktende energi.

 

Nordvær har alltid hatt svært skeivt jur, med noe tendens til kroniske plager i framjuret, som har minst melk. På sine eldre dager har ho plagdes litt med fordøyelsen, og ting tyder på at ho neppe blir med så veldig mye lenger etter at ho får neste kalv. Ho har fått flere døtre, men ingen av dem tegner til å få moras holdbarhet.

Kalven til Petter

Da Nordvær ble født, ble ho kalven til Petter, yngste gutt i familien, da åtte år gammel. Petter har vært påpasselig med å framheve Nordvær sine mange fortrinn hver gang det har vært diskusjoner om utsjaltning i besetningen. Da han var yngre, ga han streng beskjed om at det ikke ble aktuelt å sende Nordvær til slakteriet, ho skulle få lov til å «avgå en naturlig død».Nå blir Petter 22 år til sommeren og har nok justert oppfatningen litt.

 

Når ei ku er med så lenge, handler det kanskje ofte om en kombinasjon av gode egenskaper og en litt spesiell posisjon blant folk og dyr, funderer Mari-Anne Hoff.


Til toppen