Gå til Tekst
Gå til Tekst
Fruktbart seminarbeid

Fruktbart seminarbeid

En fersk oversikt over seminutviklingen landet rundt viser at vi går i riktig retning. Det er mye å glede seg over – en framgang på 0,6 prosent i forhold til samme tid i fjor er kjempebra!

Arbeidet som gjøres av hver og en bærer frukter. Geno har verktøy som viser seg å fungere, og større utbredelse av aktivitetsmålere viser seg å være svært viktig.

 

Etter hvert har mange av dere anskaffet aktivitetsmåler i forbindelse med kjøp av nytt melkingssystem. Vi anbefaler rådgivning i forbindelse med bruk av aktivitetsmålereren slik at dere får full utnyttelse.

Fortsetter kampen mot gårdsoksen

Mange opplever at det å benytte aktivitetetsmålere på kvigene har bidratt svært positivt. Noen produsenter har også startet opp igjen med inseminasjon etter at de har gått over til eierinseminering. Geno vil fortsette kampen mot gårdsoksen, så vi følger spent med på utviklingen.

 

Seminstatistikk for landet, fylker og kommuner per juni 2016


Til toppen