Gå til Tekst
Gå til Tekst
Avlsdiplomer til Midt-Norge

Avlsdiplomer til Midt-Norge

Under Tine Midt-Norges regionmøte på Britannia Hotel i Trondheim 1. april var det overrekkelse av Genos avlsdiplom til oppdretterne av fire NRF-okser som har vært eller er i bruk som eliteokser i Norge.

Det var styremedlem for Geno i regionen, Inger-Lise Ingdal, og økonomisjef i Geno, Lars Skramstad, som delte ut diplomene under middagen om kvelden.

 

Sissel og Even Andre Hyttebakk fra Rennebu fikk diplom for oksen 10811 Solvang. Oksen avsluttet sin periode som eliteokse i september 2013, men etter siste avkomsgransking i februar 2014 har oksen fortsatt 18 i samla avlsverdi.

 

Jon Magne Bremseth fra Hegra fikk diplom for oksen 10909 Tangvoll. Oksen ble valgt ut som eliteokse i oktober 2013, og etter siste gransking styrket den seg ytterligere og har nå 33 i samla avlsverdi.

 

Trine Elisabeth og Arne Reitan fra Skatval fikk diplom for oksen 10913 Myhr. Også denne oksen var ny som eliteokse i oktober 2013, og den står etter siste gransking med 18 i samla avlsverdi.

 

Val videregående skole i Kolvereid mottok diplom for oksen 10918 Val. Oksen har vært eliteokse siden juli 2013 og har etter siste gransking 19 i samla avlsverdi.


Til toppen