Gå til Tekst
Gå til Tekst

Karakteristikk hos NRF

NRF-kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet og helse, sterke bein og gode jur. I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig.

Selv om vi sier at NRF er en mjølkekurase, er det ikke en rase i ordets egentlige forstand. Geno har en egenskapsfilosofi, det vil si at vi henter gener der det er fornuftig uavhengig av rase. Derfor er det hentet avlsmateriale fra mange forskjellige raser med egenskaper som har passet sammen med avlsmålet til NRF-kua.


NRF-kua er et resultat av et kontinuerlig avlsarbeid med å avle fram ei ku som er best mulig tilpasset norske mjølkeprodusenters behov helt siden starten i 1935.

Størrelse og vekt

Ei voksen NRF-ku veier mellom 550 og 650 kilo. En fullvoksen okse kan bli betydelig større og kan veie helt opp mot 1300 kilo.


De fleste okser oppfôres til kjøttproduksjon og slaktes når de er 17-18 måneder gamle. Vanlig slaktevekt på en 17 måneder gammel okse er rundt 280-290 kilo. Slaktevekten utgjør vanligvis 52-53 prosent av levendevekt, og gjennomsnittlig levendevekt på en ung okse er dermed rundt 540 kilo.

En kalv i året

NRF-kua blir kjønnsmoden og viser første brunst når den er om lag 10,5 måneder gammel. De fleste kyr i Norge blir drektige ved inseminering. Det er vanlig å inseminere NRF-dyra første gang når de er 14-16 måneder gamle.I gjennomsnitt kalver kyr i Norge første gang når de er mellom 25 og 26 måneder gamle.

 

NRF-kalvene veier om lag 40 kg ved fødsel. Drektighetslengden (tida kua er «gravid») for ei NRF-ku er om lag 280 dager. Normalt ønsker norske melkeprodusenter at kua skal få en kalv i året. Kalvingen er starten på kuas melkeproduksjon. Fra kalving vil kua produsere melk i om lag 300-320 dager, dette kalles kuas laktasjon.


Kua blir inseminert en tid ut i laktasjonen, slik at den blir drektig igjen og kalver på nytt ett år senere. Etter at en laktasjon er fullført har kua «pause» fra melkeproduksjonen i noen uker til den kalver på nytt. Denne perioden er viktig for at kua skal bygge opp kroppsreserver fram mot neste kalving og laktasjon. Normalt er avstanden mellom to påfølgende kalvinger 12-13 måneder.

 

Ei NRF-ku får i gjennomsnitt 2-3 kalver før den utrangeres (slaktes). Årsaken til at kyrne slaktes ut relativt tidlig er at mange melkeprodusenter har gode ungdyr som de ønsker å sette inn i produksjonen, og at kjøttprisene har vært relativt gode.

 

Gjennomsnittsytelsen for ei NRF-ku er i overkant av 7400 kilo i året. Besetningsstørrelsen i Norge er relativt liten. En mjølkekubesetning har i dag i gjennomsnitt 24,2 årskyr.

Farge og hornstatus

Selv om navnet Norsk Rødt Fe skulle tilsi at alle NRF-kyr er røde, er ikke dette tilfellet. Grunnen er at noe av det importerte avlsmaterialet gir svart farge på dyra samt at det var svart farge på en del dyr i noen av de gamle rasene.

 

Det finnes både røde/brune, hvite og svarte NRF-kyr. En ser ikke så ofte dyr som er helt røde eller helt svarte, det mest vanlige er at dyra har «tegninger». Det kan enten være hvite tegninger på ei rød eller svart ku, eller hvite kyr med røde eller svarte tegninger.

 

Det finnes både kollete dyr (uten horn) og hornete dyr. Det er et mål å gjøre NRF til en kollet rase, og andelen av kollete dyr er stigende. 

 

Hornstatus (hornet eller kollet) og farge er spesielle særtrekk som karakteriserer de enkelte dyra. Det som er spesielt med disse egenskapene er at de har enkel (kvalitativ) nedarving. Dette betyr at det bare er ett spesifikt genpar som bestemmer fargen til dyret og det er ett spesifikt genpar som bestemmer om dyret er hornet eller kollet.

 


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen