Gå til Tekst
Gå til Tekst
Vurderinger ved kalvekjøp

Vurderinger ved kalvekjøp

Det er mange opplysninger som blir lagt til grunn for et eventuelt kjøp av en NRF-kalv til Geno.

Genetisk hornstatus

Den genetiske hornstatusen indikerer om kalven er homozygot horna, heterozygot eller homozygot kolla. Kalver som er homozygot kolla får en ekstra pluss i vurderingen. 

Genomiske seleksjonsverdier

Seminokseemnene genotypes for beregning av genomiske seleksjonsverdier (GS-avlsverdier). Det tar vanligvis to uker til det foreligger GS-avlsverdier. Resultatene sorteres på far slik at grupper av sønner innen far kan sammenlignes. Det tas mest hensyn til samla GS-avlsverdi. GS-avlverdier for enkeltegenskaper blir sett nærmere på dersom det er noen fenotypiske svakheter med kalven eller mor.

 

GS-resultatene inneholder følgende:

  • Samla GS-avlsverdi med samme egenskaper og vektlegging av egenskapene som i samla avlsverdi.
  • GS-avlsverdi for samleindeks fruktbarhet, kjøtt, jur og bein.
  • GS-avlsverdi for 45 enkeltegenskaper.
  • Slektskapsindeks.

Oksemorvurdering

Seminokseemnene med de beste GS-verdiene godkjennes for oksemorvurdering. Det er ca. 250 kalver i året som skal oksemorvurderes. Det vil si at avlsrådgivere skal kikke på kalven og eksteriørvurdere mor.

Endelig avgjørelse for kjøp eller avslag

Det blir gjort en endelig vurdering av kalven så snart oksemorvurderingen foreligger.

 

Den endelige kjøpsavgjørelsen blir tatt på grunnlag av oksemorvurderingen og en totalvurdering av seminokseemnet sammen med GS-resultatene. I vurderingen tas det også hensyn til at måltallet for antallet innkjøpte kalver per fødselsmåned skal oppfylles.

 


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen