Gå til Tekst
Gå til Tekst
Krav til seminokseemnet

Krav til seminokseemnet

For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser. 

Rekruttering av seminokser starter med avlsplanlegging i den enkelte besetning. Grunnlaget legges ved at det blir satt opp avlsplaner i besetningene. På den måten blir det «laget» en rekke gode kalver. 

Utlisting

Etter hver avlsverdiberegning listes det ut nye seminokseemner. Det er måltall for antall utlistinger per fødselsmåned. Måltallet varierer fra måned til måned. I Norge er det nemlig slik at det blir det født langt flere kalver om høsten enn resten av året. Det kjøpes derfor inn flere kalver som er født i høstmånedene enn på andre tidspunkt av året.

 

Krav til kalven ved utlisting:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en Viking Rød okse.
  • Minimumskrav til kalvens avlsverdi (gjennomsnitt av mor og far).
  • Minimumskrav til slektskapsindeks (gjennomsnittet av mor og far må være høyere enn -25).
  • Mor til kalven skal ikke være hormonbehandla for eggstokkcyster (kode 334) og/eller brunstmangel (kode 331).

Avvikende krav

Det legges inn avvikende krav på enkeltokser av fedre. Det blir for eksempel gjort når det er nødvendig å begrense antall emner etter svært gode okser som er brukt mye. Da legges det inn strengere krav til avkommets avlsverdi. Det er også avvikende krav til en del kombinasjoner av far og morfar. Dette for å unngå at enkeltokser blir svært dominerende ved at de er mye representert som morfar til innkjøpte seminokseemner.

Gjeldende krav 

For tiden gjelder følgende generelle krav til seminokseemnet sin avlsverdi: 16

 

Det er avvikende krav til seminokseemnenes avlsverdi etter følgende fedre: 
Oksenr. Avvikende krav til oksekalv
10795 Hoøen 25
10923 Prestangen 40
11033 Reitan 2 40
11039 Skjelvan 40
11060 Nymoen 23
11078 Gopollen 40
11194 Fagerberg 18
11206 Dyste 21
11209 Korsen 20
11229 Oksjale 17
11284 Skretting 25
11308 Hofstad 27
11312 Horn 21
11572 Saur 40
11690 Roen 35
11708 Midtigarden 19
11752 Tordhol 18
11759 Kvalbein 23
11760 Muan 21
11763 Voll 22
11780 Stikbakke 24
11782 Vin 24
11785 Brakstad 28
11786 Eek 25
11789 Maele 32
11791 Hobbesland 18
11792 Ystgard 18
11797 Soltveit 21
22021 Buckarby 40
22036 VR Fonseca  21 
22037 VR Umbro  21 
23014 VR Uudin-ET 40
23018 VR Falcon 24
23019 VR Feton 24
28005 R Bangkok 40
28006 R Facet 20
28007 R Fastrup 20
28008 R Haslev 20
28019 VR Felipe  20 
28026 VR Faber 40
28028 VR Upton 25
28029 VR Tokyo 21
28030 VR Auro 21

Det listes ikke lenger ut seminokseemner etter de oksene som står med et avvikende krav på 40. Dette er fordi det er kjøpt inn nok kalver etter disse oksene.

Seminokseemner etter okser brukt som ungokse

Fra og med avlsverdiberegningen i februar 2016 kjøpes det også inn kalver etter okser som kun er brukt som ungokser. Dette gjelder for tiden okser som har stamboknummer i serien 11622 - 11746. Det er det samme generelle kravet til avlsverdi som gjelder for avkom etter disse oksene som for seminokseemner etter eliteokser. Det er avvikende krav til enkelte okser som er brukt som ungokse også.

 

 


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen