Gå til Tekst
Gå til Tekst
Avlsmålet for NRF

Avlsmålet for NRF

Avlsmålet for Norsk Rødt Fe (NRF) angir hvilke egenskaper som skal ha betydning ved utvelgelse av eliteokser og hvor mye de ulike egenskapene skal vektlegges. Det er medlemmene i Geno som bestemmer avlsmålet, som sist ble justert i juni 2015.

Gjennom avlsarbeidet med NRF skal norske mjølkeprodusenter få ei ku som er frisk og fruktbar, har god produksjon av mjølk og kjøtt, god livskraft, et funksjonelt jur, god kropp, sterke bein og godt lynne.

Bredt avlsmål

Avlsmålet for NRF er svært bredt ved at mange egenskaper er inkludert. Et slikt avlsmål reduserer faren for innavl. Mjølk, mastitt og celletall, fruktbarhet og jur er det som i dag dominerer i avlsmålet. I tillegg er kjøtt, klauvhelse, bein, lynne, andre sjukdommer, dødfødsler og kalvingsvansker med i avlsmålet.

 

NRF-avlen skiller seg ut internasjonalt ved sitt brede avlsmål. Dette er en av årsakene til at NRF-populasjonen har vakt stor interesse internasjonalt.

 

Avlmålet for NRF gjeldende fra juni 2015

Egenskap

Vektlegging (%)

Mjølk

28

Jurhelse

18

Fruktbarhet

18

Jur

18

Kjøtt

6

Andre sjukdommer

4

Klauvhelse

4

Bein

2

Lynne

1

Kalvingsvansker

0,5

Dødfødsler

0,5


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen