Gå til Tekst
Gå til Tekst
Webforedrag

Webforedrag

Vi har laget en del fagforedrag på web slik at du kan spille  dem av akkurat når det passer deg best. 

Vi jobber med å legge alle de gamle webforedragene til Geno fra Webex over til Youtube. Noen av dem ligger fortsatt i webex-format.

 

I 2017 kommer vi til å lage flere nye foredrag som kun vil publiseres på Youtube. 

 

Foredrag som ennå ikke er på Youtube:

Velg et foredrag nedenfor og trykk på «Playback» når programvinduet i Webex er åpnet.

 

 

Innføring i Heatime RuminAct (YouTube) v/Simon K. Reisvaag (2017)

 

Gjennomgang av NRF-okser etter eliteokseuttak 1-2017 (YouTube) v/Hans Storlien (2017)

 

Genomisk seleksjon(GS) del 1 – Hva er GS? (YouTube) v/Øyvind Nordbø (2016)

 

Genomisk seleksjon(GS) del 2: Hvorfor GS? (YouTube) v/Trygve R. Solberg (2016)

 

Genomisk seleksjon(GS) del 3 – Praktiske konsekvenser (YouTube) v/ Anne Guro Larsgard og Hans Storlien (2016)

 

Gjennomgang av rapporteringsprogram for klauvskjærere v/Åse Margrethe Sogstad, Tine

 

Nye eksteriørlister på medlem.tine.no (youTube) v/Anne Guro Larsgard (2014)

 

Nordic Classification (YouTube) v/Anne Guro Larsgard (2014)

 

Ny Rapport for seminokseemner (YouTube) v/Ingunn Nævdal (2014) 

 

Webinarer 2013 og tidligere

 

Diagnostisering og registrering av klauvlidelser (YouTube) v/Åse Margrethe Sogstad, Tine (2013)


Avl for bedre klauvhelse(Youtube) v/Cecilie Ødegård (2013)

Hvordan maksimere kjøttproduksjonen på mjølkebruket? (YouTube) v/Vegard Urset, Tyr (2013)

Grunnleggende brunstkurs (YouTube) v/Simon Reisvaag (2013)
Omhandler ulike brunstsymtomer, hvordan tolke brunstsymptomene og gjennomføre god brunstkontroll. Hvordan bestemme riktig inseminasjonstidspunkt omtales også.

 

Endringer i seminrapportering (YouTube) v/Tore Søgård og Terje Bråten (2013)

Lean i besetningen (YouTube) v/Sverre Lang-Ree (2012)

Fôringas innvirkning på fruktbarheten (YouTube) v/Per Gillund (2012)

Webforedraget omhandler hvordan energitilgangen virker inn på stoffskiftet, hormonsamspillet og fruktbarheten. Det omhandler også hvordan en kan holdvurdere kyr og styre holdet for å oppnå god fruktbarhet. 

Problemer med lyden?

Vi har dessverre problemer med å få lyden til å fungere på de eldste opptakene. Skulle det samme skje deg, finner du en oppskrift her på hvordan du får tilbake lyden! (pdf)

 

Hold styring med fruktbarheten v/Arne Ola Refsdal (2012)

Omhandler hvordan en kan sette mål for fruktbarheten i egen besetning og styre etter målene. Ulike hjelpemidler, verktøy og utskrifter i planmessig styring av fruktbarheten blir omtalt og hvordan veterinæren kan brukes i styring og kontroll av fruktbarheten.


Kunsten å pleie vomma v/Arne Ola Refsdal (2011)

Her beskrives hvordan vomma fungerer og hvor viktig vomma er for kuas fordøyelse, stoffskifte, fruktbarhet og helse. Hvorfor god vompleie er viktig og hvordan dette best gjøres.

Feite kyr til besvær v/Per Gillund, Geno (2011)

Feite kyr et vanlig problem i mange besetninger. Her omtales uheldige følger av fedme ved kalving og hvordan dette innvirker på fruktbarhet og helse, samt hvordan en kan unngå at dyra blir feite ved kalving.

 

Inseminasjon til rett tid, men kalven uteblir. Del 1 v/Arne Ola Refsdal (2010)

Her omtales manglende befruktning av egget, tidlig og sen fosterdød og aborter. Årsakene til at dette inntreffer og når det inntreffer, samt hva en kan gjøre for å minske risikoen for tap av foster på ulike stadier.

 

Inseminasjon til rett tid, men kalven uteblir. Del 2 v/Arne Ola Refsdal (2010)

Her omtales manglende befruktning av egget, tidlig og sen fosterdød og aborter. Årsakene til at dette inntreffer og når det inntreffer, samt hva en kan gjøre for å minske risikoen for tap av foster på ulike stadier.


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen